Nokta Direnç Kaynağı (21)

Elektrik Direnç Kaynağının Tanımı
Elektrik akımı yoluyla bir iletkende elektron hareketi oluştuğunda iletken bu elektronların geçmesine karşı zorluk, bir bakıma direnç gösterir. İletkenin gösterdiği direnç, iletkende elektron sayısıyla bağlantılı olarak ortaya bir ısı enerjisi çıkmasına neden olur. Ortaya çıkan ısı, uygun donanımlar ile birçok kaynaklı birleştirme işleminde kullanılmaktadır.

Direnç kaynağı, iş parçalarından geçen elektrik akımına karşı iş parçalarının gösterdiği dirençten sağlanan ısı ve aynı zamanda basınç uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir kaynak yöntemidir.