EN ISO 3834 Kaynaklı Imalata Uygunluk Belgesi Danışmanlığı & Belgelendirme

Önemli olan herhangi bir sistem belgesini alıp duvarınıza asmak değil, Aldığınız belgenin gereksinimlerini sahada yaşana bilirliğini sağlamaktır.!!!

*ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları” standardı, kaynaklı imalat yapan tüm üreticilerin kaynaklı imalat kalite sistemimi kurması, imalat kalitesinin arttırılması, fire ve hatalı ürün miktarının azaltılması, müşterilere imalat kalitesi hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir.

*ISO 9001 yanında, kaynaklı imalata özel bu sistemin de işletilmesi müşteri memnuniyeti ve yeni müşteriler kazanma açısından faydalı olacaktır.

*ISO 3834 standardının gereklilikleri, aynı zamanda EN 1090 ve CE markalaması sürecinin de ön şartlarından olması sebebiyle önemlidir.

*Bu süreçte sistemim kurulması, işletilmesi, personelin bilgilendirilmesi, gerekirse ön denetim ile belgelendirme sürecine hazırlık yapılması aşamalarında firmanıza rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

ISO 3834 standardı aşağıdaki bölümlerden oluşur. Belgelendirme, firmanın talebine göre, standardın 2, 3 veya 4. bölümlerinden birine göre yapılmaktadır.

 • ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
 • ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
 • ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 3: Standard kalite şartları
 • ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 4: Temel kalite şartları
 • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar
 • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 6: ISO 3834 uygulama rehberi

Kaynaklı imalat süreci genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 • Projelendirme ve teknik şartnamenin belirlenmesi
 • Teknik gözden geçirme
 • Malzeme temini
 • Kaynakçıların belgelendirilmesi
 • Kaynak yöntem onaylarının alınması (PQR, WPS)
 • Makine ve ekipman kalibrasyonu
 • Kesme, delme, bükme gibi hazırlık adımları
 • Parçaların bir araya getirilmesi
 • Kaynak işlemi
 • Kaynak kontrolleri
 • Raporlama

Tüm bu aşamalarda sektör tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz:

 • Sistem ve standart eğitimleri
 • Personel eğitimleri
 • Danışmanlık
 • Mühendislik hizmetleri
 • Kaynak Mühendisliği
 • Kaynak Koordinasyon Personeli
 • Doküman hazırlama
 • Şartname hazırlama veya şartnameye göre şartların belirlenmesi
 • Muayene ve Test Planı (ITP) hazırlama
 • İş yapım yöntemi (Metot Statement – MS) hazırlama
 • Kaynakçıların belgelendirmesi
 • Kaynak operatörlerinin belgelendirmesi
 • Kaynak yöntem onaylarının (PQR – WPAR) alınması
 • Kaynak talimatlarının (WPS) hazırlanması
 • Makine ve ekipman kalibrasyonları
 • Personel belgelendirme
 • Üretim yöntemlerinin iyileştirilmesi
 • İç denetim
 • Ön denetim