Kaynak Yöntem Şartnamesi ve Kaynak Yöntem Doğrulama Hizmeti (WPS-WPQR) ISO 15609 – ISO 15614

Tasarım, İmalat, Kalite Çalışanları ve Yöneticileri İçin Teorik & Uygulamalı Eğitimler

ISO 9606-1-2 Kaynakçıların belgelendirilmesi
ISO 14732 Kaynak operatörlerinin belgelendirmesi
ISO 15609-1 WPS Kaynak Parametreleri Talimatlarının hazırlanması.
ISO 15614 PQR (WPQR) Kaynak Yöntem Şartnamesi Onaylarının alınması.

Her türlü kaynaklı imalat mutlaka bir standarda göre yapılır. Uygulanacak kaynak yöntemi mutlaka ilgili standarda göre doğrulanmış olmalıdır.

Kaynak yönteminin doğrulanması WPQR ile yapılır. Standarda göre hazırlanmış örnek numune imalat koşullarına uygun olarak sertifikalı bir kaynakçı tarafından kaynatılır.
Hazırlanan numuneye standardın öngördüğü tahribatlı ve tahribatsız testler uygulanır. Testlerin sonuçlarının yeterli olması durumunda yöntem doğrulanmış olur.

Kaynak işlemi mutlaka bir şartname esas alınarak uygulanması gereken bir prosestir. Kaynağın tüm parametreleri önceden doğrulanmış bir yöntem testi (WPQR) referans alınarak belirlenmelidir. İmalatçı elinde bulunan WPQR’ların kapsam aralığına göre hazırladığı WPS (Kaynak şartnamesi) kaynak imalatını yapar.

KAYNAK OKULUM olarak WPQR ve WPS hazırlanması konularında firmalara mühendislik hizmeti vermenin yanında. WPQR hazırlanması süresince gereken tüm tahribatlı ve tahribatsız testlerin gerçekleştirilmesi hizmetlerini sunuyoruz.

Bilgi almak ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.