Kaynak Personeli İçin Her Seviyede Teorik & Uygulamalı Eğitimler

Kaynak Personeli Eğitimi
135 MAG  Metal Aktif Gaz Kaynağı ( Gazaltı Kaynağı )
141 TİG   Tungsten İnert Gaz Kaynağı ( Argon Kaynağı )
111 MMA Manuel Metal Ark Kaynağı ( Örtülü Elektrot Kaynağı )
Robot Operatörleri Eğitimleri.

Eğitimlerimiz firma bazlı olup firmaların gereksinimleri doğrultusunda plan ve müfredat hazırlanarak hizmet verilmektedir.
Bilgi almak ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.